Senaste tweets från CRW
9/19/2016Funderar ni på att flytta till molnet? Vi hjälper er med en kostnadsfri offert!
10/8/2014Ny responsiv web för BAXI lanserad - ta en titt på http://t.co/wHoRUoSZ2D för klimatsmart, småskalig och hållbar uppvärmning!
12/23/2013Vi önskar alla våra kunder en riktigt god och välsignad jul!

Affärsområden

Affärssystem
Systemintegration
Verksamhetsutveckling
Webb
Drift
 • Framgångsrika verksamheter behöver effektiva, flexibla och stabila IT-stödsystem för att kunna växa vidare. Vår erfarenhet är att de viktigaste framgångsfaktorerna för att kunna skapa värdefulla lösningar är ett långsiktigt samarbete, ett genuint engagemang och en strategisk förståelse. Exakt vilken teknik som väljs och från vilken affärssystemsleverantör är mindre viktigt.

  Vi har ofta levererat integrerade lösningar som baserats på Visma Business, Visma Administration, Microsoft Dynamics och Lundalogik Lime Pro CRM. Vilka system som passar just era behov bäst vet vi förstås inte än, men hör av dig så undersöker vi saken!

 • En av de största källorna till ineffektivitet, fel och frustration i en verksamhet är att man har flera olika IT-system som inte pratar med varandra alls, eller gör det på ett bristfälligt och otillförlitligt sätt.

  Vår expertkompetens är att analysera och förstå era befintliga affärsprocesser och flöden, och utifrån detta föreslå förbättringar såväl i verksamheten som i systemen, och här finns det enorma värden att frigöra! Vi utformar nya och strömlinjeformade arbetssätt, bygger integrationsbryggor mellan era IT-system och föreslår ibland ett systembyte – om det är värt besväret. Hör av dig!

 • Ibland när vi analyserar verksamheten hos en kund som har problem med lönsamhet eller effektivitet, så ser vi att den största bristen inte är bristfälliga affärssystem, utan exempelvis att

  • befintliga system används på fel sätt och att upplevd nytta därför uteblir,
  • man inte på allvar analyserat hur affärsprocesserna egentligen ser ut och borde se ut,
  • användarna har bristande kompetens för sina arbetsuppgifter.

  Vi har arbetat med systemförbättringar av verksamheter inom vitt skilda branscher ända sedan 90-talet, och har därför en gedigen kunskaps- och erfarenhetsbank att nyttja för din verksamhet.

 • Fortfarande är webben den vanligaste och viktigaste kanalen som verksamheter använder för att leverera tjänster till sina intressenter, även om andra kanaler såsom appar och sociala medier blir viktigare dagligen. Vi har en lång och gedigen erfarenhet av att bygga olika typer av webbplatser – traditionella hemsidor, intranet, extranet, kampanjsidor, bokningssystem och så vidare. Webben är en del av en verksamhets affärssystem, och måste därför vara integrerad med övriga system för att få ut maximalt värde. Vi bygger oftast i .NET och brukar använda Umbraco CMS som publiceringsverktyg.

 • Oavsett hur väl utformade och effektiva IT-system man har så har de inget värde om de inte är tillgängliga. Därför har vi också möjlighet att ta ansvar för driften av dina system, garantera en viss tillgänglighetsnivå och leverera en helhetslösning i form av en så kallad SPOC (Single Point of Contact) så att dina användare alltid har en och samma kontaktyta oavsett ärendetyp, och allt detta till en fast och känd månadskostnad. Hör av dig om detta är intressant för din verksamhet!

  Aktuell driftsstatus hittar du här

Kunder

 • Till SMR har vi haft förmånen att leverera sedan 2003, när deras egenutvecklade affärssystem inte kunde hantera de ökande volymer och krav som deras kraftiga tillväxt medförde. Under 2004 skapade vi en ny lösning baserad på Visma Administration 2000, och när en analys gjord under 2010 visade att de hade tredubblat sin verksamhet, att fortsatt tillväxt väntades och att de därmed inom ett par år skulle växa ur även denna lösning så kravställdes och beställdes en ny lösning baserad på Visma Business som framgångsrikt infördes under hösten 2012 och som ska leva i ytterligare sex år. SMR är rikstäckande, omsätter cirka 800 MSEK och hanterar cirka 100 000 order per år. Till SMR levererar vi inte bara affärssystem och systemintegration utan också webb och drift, och våra system används av tusentals användare.

 • Vi har varit webbpartner till BAXI sedan 1999 och levererat fem eller sex generationer av webbplats sedan dess, samt skött delar av deras IT-drift. BAXI är marknadsledande inom villavärmeprodukter. På senare år har vi utökat samarbetet till att också omfatta affärssystem (Microsoft Dynamics, Lundalogik Lime Pro), systemintegration och verksamhetsutveckling. Långsiktigheten och stabiliteten i vårt samarbete har skördat riklig frukt och bland annat lett till att BAXI i dagsläget har marknadens mest moderna och förfinade system för offerthantering.

 • Sveriges Nötköttsproducenter kontaktade oss och behövde hjälp med en webbplats som på ett enkelt och överskådligt sätt skulle presentera resultatet av det stora lönsamhetsanalysarbete man genomfört. Resultatet blev Agribeef, en webbplats som inte enbart innehåller statisk information utan också ger möjlighet för besökare som själva är nötköttsproducenter att direkt jämföra sina egna mätetal med referensgårdarnas och direkt få konkreta förbättringsförslag.

Samarbetspartners och verktyg: Visma, Lime Pro network monitoring software

Kontakt

Telefon

0771-279 279

E-post

info@crw.se

Adress

Algotsvägen 2
935 32 Norsjö

Webmail

Karta